Podjetništvo v perspektivnih panogah – Diploma ali diplomski izpit (reševanje podjetniških izzivov)

DIPLOMA ALI DIPLOMSKI IZPIT (REŠEVANJE PODJETNIŠKIH IZZIVOV)

 

Vsebina:

 • Ponovitev bistvenih vsebin iz temeljnih poslovnih predmetov oziroma področij: trženje, management, finance.
 • Metodologija dela s študijami primerov: namen, pristopi, vprašanja, vrste primerov, uporabnost v poslovni praksi.
 • Štirje vidiki analize študije primera: vsebina – proizvod, storitev in organizacija, trženje – orodja in pristopi, viri – zagotovitev in obvladovanje vseh virov, finance – potencial, učinkovitost in zanimivost za investitorje.
 • Uporabna vrednost za poslovno prakso.
 • Obdelava primera – praviloma vsaj eden iz aktualnega nabora HBR ali drugih poslovnih šol ter iz domačega podjetniškega (MSP) okolja.
 • Študij drugih vzorčnih primerov –  kot priprava na izpit

 

Cilji in kompetence:

 • Pridobijo dodatna znanja in kompetence z drugih področij ali poglobitev ali razširitev znanja na specifičnem področju, ki študenta še posebej zanima. S pomočjo obvladovanja pristopa k analizi študija primera  si lahko študent  zgradi trdne specifične temelje za nadaljevanje študija na 2. Stopnji ali za delo v poslovnem okolju.
 • Osvojijo tehniko analize študija primerov.
 • Znajo postavljati prava raziskovalna vprašanja in poiskati odgovore v obravnavanem primeru.
 • Znajo povezati interdisciplinarna znanja iz programa, ki so ga že absolvirali in uporabiti to znanje za prepoznavanje praktičnih poslovnih situacij ter njihovo reševanje.
 • Razumejo multidisciplinarni pristop tudi pri razvijanju lastnega podjetja.
 • Naučijo se raziskovati in analizirati integralna funkcijska področja, ki so potrebna za razvoj podjema in zagon novega podjetja ter njegov uspeh in razvoj v dinamični ekonomiji.
 • Prepoznajo napake pri poslovnem načrtovanju in ugotovijo, kako se jim izogniti.
 • Kognitivne in intelektualne kompetence: analize, raziskovalni pristopi pri razvijanju podjetniškega managementa, analiziranje in kompletiranje kompleksnih sklopov tržnih, finančnih in organizacijskih podatkov za uspešen razvoj podjetja.
 • Razvijajo pisne veščine in zmožnosti, veščine poslušanja ter komunikacijskih veščin za boljšo poslovno interakcijo z različnimi poslovnimi partnerji; razvijajo sposobnosti skupinskega dela.
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial