Podjetništvo v perspektivnih panogah – Družinsko podjetništvo

DRUŽINSKO PODJETNIŠTVO

 

Vsebina:

 • Pomen in posebnosti družinskih podjetij.
 • Konfliktnost družinskih podjetij.
 • Rast in razvoj družinskega podjetja.
 • Pravni vidiki družinskih podjetij.
 • Psihološki vidiki družinskega podjetništva.
 • Podporno okolje za družinska podjetja.

 

Cilji in kompetence:

 • Razlikovanje družinska podjetja od ostalih podjetij.
 • Prepoznavanje prednosti in slabosti družinskih podjetij.
 • Razumevanje ključne razloge za nastanek konfliktov v družinskih podjetjih in spoznati nekatera orodja za preprečevanje.
 • Razumevanje pomena načrtovanja prenosa družinskega podjetja iz ene generacije na drugo.
 • Prepoznavanje ključnih posebnosti dolgoročnega razvoja družinskega podjetja.
 • Poznavanje glavnih orodij za načrtovanje v družinskem podjetju.•
 • Razumevanje najpomembnejše elemente pravnega obravnavanja
 • Poznavanje psihološke podlage obnašanja v podjetjih.
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial