Podjetništvo v perspektivnih panogah – E-poslovni modeli in e-trgovina

E-POSLOVNI MODELI IN E-TRGOVINA

Visokošolski učitelji: doc. dr. Denis Tomše

Vsebina:

 • Digitalna ekonomija v luči tehnološkega razvoja.
 • E-poslovanje in marketing.
 • Kanali in orodja E – poslovanja.
 • E-poslovni modeli.
 • Stebri E – poslovanja.
 • E-trgovina.
 • Cenovna politika pri E – trgovini.
 • Sistemi E – plačevanja.
 • E – poslovanje in etika.
 • Razumevanje poslovnih procesov za nastop in vzdrževanje internetnega nastopa.

 

Cilji in kompetence:

 • Poznavanje in razumevanje osnov e-poslovanja.
 • Poznavanje in razumevanje pomena marketinga pri e-poslovanju,.
 • Poznavanje in razumevanje različnih možnosti spletnih trgovin.
 • Poznavanje in razumevanje postavljanja cenovne politike pri e-poslovanju.
 • Poznavanje in razumevanje pomena etičnega delovanja pri e-poslovanju.
 • Sposobnost samostojnega strokovnega dela na področju e-poslovanja.
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial