Podjetništvo v perspektivnih panogah – Geostrateške dimenzije poslovnega okolja in obvladovanje tveganj

GEOSTRATEŠKE DIMENZIJE POSLOVNEGA OKOLJA IN OBVLADOVANJE TVEGANJ

 

Vsebina:

 • Uvod v predmet (osnovni principi delovanja modernega varnostnega okolja in opredelitev temeljnih pojmov);
 • Varnost kot družbeni fenomen ter njen vpliv na poslovno okolje;
 • Zgodovinski okvir geostrateških in političnih sprememb v svetovnem varnostnem okolju;
 • Geopolitika in interpretacija svetovne karte;
 • Tveganje in upravljanje v odnosu do teorije verjetnosti v poslovnem okolju;
 • Varnostna soodvisnost nacionalne in mednarodne varnosti;
 • Ugotavljanje ranljivosti delovanja mednarodnega varnostnega okolja (ranljivost in ogroženost demokratičnih, političnih, poslovnih in drugih procesov);
 • Sistemski pristop k varnosti v poslovnih okoljih;
 • Vzroki za pojav asimetričnih (Asimetrične grožnje pri delovanju mednarodnega družbenega okolja prinašajo različne oblike tveganj, ki se poleg družbeno-političnih odražajo tudi na poslovnem in drugih področjih);
 • Sodobna varnostna arhitektura in asimetrične grožnje;
 • Vpliv geografskega prostora in časa na ustrezno poslovanje poslovnih subjektov in s tem pojavljanje dodatnih ogroženosti.

 

Cilji in kompetence:

 • Seznanitev študentov z osnovnimi principi delovanja mednarodnega in nacionalnega varnostnega okolja v katerem delujejo podjetja.
 • Študenti pri predmetu pridobijo znanja s katerimi razumejo svetovne globalizacijske trende na področju varnosti, ter se seznanijo z vplivom asimetričnih groženj na moderno varnostno arhitekturo.
 • Seznanijo se z vplivom geostrateških in političnih dejavnikov na pojavljanje varnostih tveganj v mednarodnem poslovnem okolju.
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial