Podjetništvo v perspektivnih panogah – Gospodarsko pravo

GOSPODARSKO PRAVO

Visokošolski učitelji: doc. dr. Saša Zupan Korže

Vsebina:

 • Pravo družb.
 • Ureditev dela.
 • Pogodbeno pravo.
 • Pravo kapitalskih trgov in vrednostnih papirjev.
 • Reševanje gospodarskih sporov.

Cilji in kompetence:

 • Zavedanje upravičenj na stvareh.
 • Praktično poznavanje posameznih gospodarskih družb in s.p-jev.
 • Spoznavanje načinov urejanja dela.
 • Pridobitev veščin sklepanja pogodb.
 • Poznavanje pravnega okvirja trgovanja z vrednostnimi papirji.
 • Poznavanje principov kršitev konkurence.
 • Poznavanje pravnega okvirja intelektualne lastnine.
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial