Podjetništvo v perspektivnih panogah – Graditev blagovne znamke

GRADITEV BLAGOVNE ZNAMKE

 

Vsebina:

 • Nastanek in razvoj znamke.
 • Tržna znamka in njena poli dimenzionalnost.
 • Znamka kot tržna inovacija.
 • Osebnost tržne znamke.
 • Identiteta znamke – vidni in nevidni elementi.
 • Deležniki tržne znamke.
 • Zaznavanje tržnih znamk.
 • Komuniciranje znamk.
 • Korporativne in blagovne znamke.
 • Trgovinske, destinacijske in mestne znamke

 

Cilji in kompetence:

 • Spoznati ključne elemente moči tržne znamke – njena »trda« in »mehka« dejstva.
 •  Naučiti se vzpostaviti uravnoteženost in izenačenost identitete znamke z identiteto njenih porabnikov in ostalih deležnikov.
 • Seznaniti se z vlogo komunikacij pri ustvarjanju vrednosti tržne znamke.
 • Seznaniti se s konceptom identitete blagovne znamke.
 • Seznaniti se z implementacijo blagovne znamke in orodji za razvoj blagovne znamke.
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial