Podjetništvo v perspektivnih panogah – Kadri v organizaciji in etične dileme

KADRI V ORGANIZACIJI IN ETIČNE DILEME

 

Vsebina:

  • Temeljni pojmi s področja organizacije in kadrovskih virov.
  • Delo s kadri kot strateška funkcija v podjetju.
  • Zagotavljanje ustreznih kadrov (iskanje, izbor, razvoj).
  • Zagotavljanje najustreznejših oblik in pogojev za opravljanje dela.
  • Motivacijske strategije in sistemi nagrajevanja.

 

Cilji in kompetence:

  • Seznanitev z najnovejšimi teorijami in koncepti s področja ravnanja s človeškimi viri.
  • Poudarek na praktični uporabi pridobljenega znanj.
  • Individualna karierna orientacija.
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial