Podjetništvo v perspektivnih panogah – Koncepti odgovornega in trajnostnega razvoja turizma

KONCEPTI ODGOVORNEGA IN TRAJNOSTNEGA RAZVOJA TURIZMA

 

Vsebina:

 • Svetovni turizem in njegov razvoj.
 • Vpliv turizma na okolje.
 • Začetki trajnostnega razvoja in trajnostnega turizma.
 • Splošno o trajnostnem turizma.
 • Definicija trajnostnega turizma.
 • Kriteriji trajnostnega turizma.
 • Koristi trajnostnega poslovanja.
 • Trajnostni turizem v svetu.
 • Trajnostni turizem doma.

 

Cilji in kompetence:

 • Sposobnost interdisciplinarnega povezovanja različnih strokovnjakov.
 • Sposobnost razvijanja alternativnih rešitev v procesu strateškega načrtovanja.
 • Sposobnost vodenja, koordiniranja in načrtovanja poslovnega procesa.
 • Sposobnost uporabe relevantnih domačih in mednarodnih virov, uporabe elektronskih virov in kritične analize relevantne literature.
 • Sposobnost razumevanja in razvijanja svobodne podjetniške pobude.
 • Razvoj znanja, veščin in stališč za vseživljenjsko učenje.
 • Razvoj sposobnosti interdisciplinarnega mišljenja in sodelovanja.
 • Sposobnost učenja na osnovi relevantnih virov z različnih področij teorije in prakse.
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial