Podjetništvo v perspektivnih panogah – Makroekonomija

MAKROEKONOMIJA

 

Vsebina:

 • Uvod v Makroekonomijo.
 • Merjenje ekonomske aktivnosti.
 • Brezposelnost in inflacija.
 • Agregatno povpraševanje in agregatna ponudba.
 • Makroekonomsko ravnotežje.

 

Cilji in kompetence:

 • Seznanitev s temeljnimi koncepti makroekonomske znanosti.
 • Razumevanje temeljev delovanja tržnega gospodarstva.
 • Seznanitev s ključnimi agregati merjenja stanja in razvoja nacionalnega gospodarstva.
 • Razumevanje brezposelnosti in inflacije kot dveh ključnih makroekonomskih indikatorjev.
 • Razumevanje makroekonomskega ravnotežja neke države.
 • Spoznavanje temeljev ekonomske politike: fiskalne in monetarne.
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial