Podjetništvo v perspektivnih panogah – Management dogodkov

MANAGEMENT DOGODKOV

 

Vsebina:

 • Vrste dogodkov.
 • Deležniki pri managementu dogodkov.
 • Finančni vidiki dogodkov.
 • Davčni vidiki dogodkov.
 • Pravni vidiki dogodkov.
 • Varnostni vidiki dogodkov.
 • Zavarovalniški vidiki dogodkov.
 • Logistični vidiki dogodkov.
 • Tehnični vidiki dogodkov.
 • Sponzorski vidiki dogodkov.
 • Lokacije izvedbe dogodkov.
 • Podjetniški vidiki dogodkov.
 • Načrtovanje in priprava dogodka.
 • Izvedba dogodka.
 • Trendi na področju dogodkov.

 

Cilji in kompetence:

 • Študenti poznajo in razumejo osnovno znanje managementa dogodkov.
 • Študenti imajo znanja o finančna vprašanjih organizacije dogodkov ter obvladajo kalkulacije v povezavi z organizacijo dogodkov.
 • Študenti poznajo aktualna davčna vprašanja za področje managementa dogodkov.
 • Študenti poznajo zakonodajo v povezavi z organizacijo dogodkov.
 • Študenti se zavedajo varnostnih vprašanj in primere iz poslovne prakse v povezavi z varnostjo dogodkov.
 • Študenti poznajo pomen vključitve zavarovalništva v organizacijo dogodkov.
 • Študenti identificirajo in obvladajo vsa logistična in tehnična vprašanja organizacije dogodkov.
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial