Podjetništvo v perspektivnih panogah – Management in trženje zdravstvenega turizma

MANAGEMENT IN TRŽENJE ZDRAVSTVENEGA TURIZMA

 

Vsebina:

  • Promocija zdravja
  • Zdravstveni turizem
  • Zdraviliški turizem
  • Velneški turizem

 

Cilji in kompetence:

  • Zavedanje pomena in vloge zdravstvenega, zdraviliškega, velneškega turizma v slovenskem in svetovnem gospodarstvu.
  • Fleksibilna uporaba znanj o posebnostih zdravstvenega, zdraviliškega in velneškega menedžiranja.
  • Sposobnost vključevanja trendov in novosti pri oblikovanju in trženju zdravstvenega, zdraviliškega in velneškega turizma.
  • Zavedanje odgovornosti in pomena poslovne etike in razvijanje smisla za red, organizacijo in disciplino.

 

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial