Podjetništvo v perspektivnih panogah – Medkulturno poslovno komuniciranje

MEDKULTURNO POSLOVNO KOMUNICIRANJE

 

Vsebina:

 • Posebnosti poslovnega komuniciranja
 • Analiza komunikacijskega procesa
 • Komunikacijske mreže, vloge in kanali
 • Pisno in ustno poslovno komuniciranje
 • Neverbalno komuniciranje
 • Poslovni razgovor, sestanek, predstavitev, pogajanja
 • Etika in estetika poslovne komunikacije
 • Poslovni bonton
 • Javno nastopanje
 • Kaj je kultura (pojavi, pristopi, odnosi, vpliv globalizacije na medkulturne razlike)
 • Kulturne razlike (klasifikacije kultur: G. Hofstedeja in R.R.  Gestelanda, R.D. Lewisa, F. Trompennarsa in Ch. Hampden -Turnerja)
 • Kulturni šok (bistvo, izrazne vidike in razvoj, učinki, kulturna utrujenost)
 • Kulturni vplivi na komuniciranje (kulturne razlike, ugotavljanje kulturne usmerjenosti)

 

Cilji in kompetence:

 • Študenti bodo spoznali kaj je kultura
 • Naučili  se bodo po katerih bistvenih znakih se kulture med seboj razlikujejo
 • Spoznali bodo vpliv kulturnih razlik na komuniciranje
 • Seznanili se bodo s kulturnim šokom, njegovimi sestavinami in obvladovanjem
 • Razvili bodo sposobnost oblikovanja pozitivnega odnosa do oseb iz različnih kulturnih, nacionalnih, družbenih in socialnih okolij
 • Razvili bodo sposobnost samostojnega poslovnega komuniciranja s poslovnimi partnerji, sodelavci, vodstvom in drugimi deležniki
 • Razumeli bodo dejavnike ustvarjanja dobrega odnosa s poslovnimi partnerji, sodelavci, vodstvom in drugimi deležniki
 • Razvili bodo sposobnost ocenjevanja prispevka dobrih odnosov k uspešnosti poslovnih odnosov
 • Razvili bodo spoštovanje poslovnega bontona
 • Razvili bodo sposobnost javnega nastopanja
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial