Podjetništvo v perspektivnih panogah – Mednarodno poslovanje in financiranje

MEDNARODNO POSLOVANJE IN FINANCIRANJE

 

Vsebina:

 • Dimenzije mednarodnega poslovanja.
 • Vsebina managementa mednarodnega poslovanja.
 • Sodobne značilnosti in sestavine mednarodnega okolja.
 • Mednarodni marketing in sodobne spremembe v povezavi z njim.
 • Internacionalizacija in globalizacija in njun vpliv na razvoj podjetja.
 • Dejavniki mednarodne konkurenčnosti.
 • Osnovna strateška vprašanja v mednarodnem poslovanju.
 • Izbiranje tujih trgov in izbira načina vstopa na tuje trge.
 • Mednarodni informacijski sistem in tržno raziskovanje.
 • Posebnosti marketinškega spleta in marketinškega programa v mednarodnem poslovanju.
 • Položaj slovenskih podjetij v mednarodnem poslovanju.

 

Cilji in kompetence:

 • Poznavanje osnovnih značilnosti managementa mednarodnega poslovanja kot dela strateškega managementa.
 • Osvojena osnovna znanja s področja strateškega managementa na eni strani ter poslovanja in marketinga na drugi strani ter uporaba tega na področju celovitega managementa mednarodnega poslovanja v podjetju.
 • Poznavanje osnovnih strateških dilem pri managementu mednarodnih poslov.
 • Razumevanje vsebine in pomena managementa mednarodnega poslovanja.
 • Poznavanje pomena celovitega pogleda na poslovanje, katerega del je vidik mednarodnih poslov.
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial