Podjetništvo v perspektivnih panogah – Mikroekonomija

MIKROEKONOMIJA

 

Vsebina predmeta: 

 • Uvod v mikroekonomijo.
 • Uvod v mikroekonomijo.
 • Povpraševanje in ponudba.
 • Obnašanje potrošnikov.
 • Produkcija in stroški.
 • Model popolne konkurence, monopol in monopolistična konkurenca.

 

Cilji in kompetence:

 • Seznanitev s temeljnimi koncepti ekonomske znanosti.
 • Seznanitev s temeljnimi koncepti ekonomske znanosti.
 • Razumevanje temeljev delovanja tržnega gospodarstva z opredeljevanjem delovanja ponudbene in povpraševanje strani trga.
 • Razumevanje teoretičnih osnov obnašanja potrošnikov.
 • Seznanitev z osnovami teorije produkcije in stroškov.
 • Poznavanje modelov različnih tržnih struktur.
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial