Podjetništvo v perspektivnih panogah – Obvladovanje financ v podjetju

OBVLADOVANJE FINANC V PODJETJU

 

Vsebina:

 • Opredelitev pojmov finance, poslovne finance in finančno okolje.
 • Cilji poslovanja podjetja.
 • Finančna funkcija kot temeljna poslovna funkcija v podjetju.
 • Zakonodaja in predpisi na področju finančnega poslovanja.
 • Viri financiranja v podjetju in temeljne računovodske informacije za financiranje.
 • Plačilna sposobnost in načrtovanje.
 • Poslovno-finančna etika.
 • Podjetje v finančni krizi.

 

Cilji in kompetence:

 • Študentje spoznajo pomen financ, poslovnih financ in finančnega okolja.
 • Spoznajo vlogo financ v ožjem in širšem podjetniškem okolju.
 • Spoznajo najsodobnejše metode, tehnike in orodja na področju financ in poslovnih financ.
 • Usposobijo se za reševanje praktičnih problemov s področja finančnega poslovanja podjetja.
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial