Podjetništvo v perspektivnih panogah – Osnove analiza poslovanja

OSNOVE ANALIZA POSLOVANJA

 

Vsebina:

  • Bistvo analize poslovanja: pojem, nastanek, razvoj, bistvo in metoda analize poslovanja.
  • Vrste analize poslovanja.
  • Viri podatkov za analizo poslovanja in njihove značilnosti: izražanje pojavov s podatki in viri podatkov ter razpoložljiv obseg in kakovost podatkov.
  • Spremljanje in ocenjevane poslovanja.
  • Dva temeljna pristopa pri spremljanju in ocenjevanju poslovanja.

 

Cilji in kompetence:

  • Poznavanje in prepoznavanje tveganj v zvezi z ekonomskim položajem podjetja in za oblikovanje ustreznih predlogov.
  • Razumevanje ekonomsko-problemskih položajev v podjetju.
  • Uporaba temeljnih orodij in metod analize poslovanja.
  • Analiza elementov-poslovnih funkcij in bilančnih kategorij podjetja.
  • V smislu sinteze pojasnjevanje dobljenih rezultatov analize poslovanja podjetja.
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial