Podjetništvo v perspektivnih panogah – Osnove ekonomike v turizmu

OSNOVE EKONOMIKE V TURIZMU

 

Vsebina:

 • Turizem kot dejavnost in interdisciplinarnost turizma.
 • Turistično povpraševanje.
 • Značilnosti turistične ponudbe.
 • Pomen blagovne znamke v turizmu.
 • Turistični trg.
 • Oblikovanje cen na turističnem trgu.
 • Trženje v turizmu.
 • Narodnogospodarski učinki turizma.
 • Usmerjanje turističnega razvoja.
 • Turistična politika.
 • Mednarodne turistične organizacije.
 • Organizacija turistične dejavnosti v Sloveniji.
 • Perspektive razvoja turizma.

 

Cilji in kompetence:

 • Razvijanje družbene in okoljske občutljivosti.
 • Dovzetnost za poslovno etiko.
 • Sposobnost dela v timu in razvijanje konceptualnega in razvojnega mišljenja.
 • Razumevanje turizma kot ekonomskega, družbenega in prostorskega pojava.
 • Sposobnost razumevanja turističnih procesov na lokalni in globalni ravni.
 • Razumevanje osnovnih zakonitosti turističnega trga in razumevanje vplivov turizma na lokalni in nacionalni ravni.
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial