Podjetništvo v perspektivnih panogah – Osnove managementa in vodenja

OSNOVE MANAGEMENTA IN VODENJA

 

Vsebina:

 • Predstavitev in opredelitev managementa. Modeli in stili managementa in vodenja.
 • Načrtovanje: opredelitev, orodja in tehnike načrtovanja.
 • Splošno o organiziranju dela in organiziranje timskega dela.
 • Vodenje: veščine vodenja in sposobnosti za vodenje, odločanje.
 • Vedenje organizacij in posameznikov.
 • Kontroliranje: proces, koncepti in orodja kontroliranja.
 • Spremembe in razvoj organizacije.
 • Osebni razvoj managerjev.

 

Cilji in kompetence:

 • Razumevanje modernih teoretičnih pristopov in konceptov v managementu.
 • Razumevanje modelov in konceptov planiranja, organiziranja, vodenja in kontroliranja v organizacijah.
 • Osvojitev tehnik in orodij za planiranje.
 • Razumevanje pomena organiziranja dela in timskega dela, veščin in sposobnosti vodenja in odločanja v managementu.
 • Razumevanje vedenja posameznikov in skupin znotraj organizacij; principov motiviranja, zadovoljstva pri delu in reševanja konfliktov.
 • Razumevanje pomena kontroliranja in razumevanje konceptov in orodij kontrole.
 • Razumevanje pomembnosti sprememb in razvoja v organizacijah.
 • Prepoznavanje pomena osebnega razvoja in razvoja kariere.
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial