Podjetništvo v perspektivnih panogah – Osnove marketinga in tržne analize

MARKETING IN TRŽNA ANALIZA  

 

Vsebina:

 • Razvoj trženjskega koncepta in trženjske funkcije in vloga spleta za razvoj trženja.
 • Analiza trženjskih priložnosti in trženjskega okolja. Nakupno vedenje porabnikov in organizacij.
 • Proces trženjskega raziskovanja in trženjski informacijski sistem. Zvrsti trženjskega raziskovanja in metode pridobivanja podatkov ter priprava poročila o raziskavi ter njegova predstavitev.
 • Segmentacija trga, izbor ciljnih trgov in pozicioniranje.
 • Proces razvijanja novega izdelka. Življenjski cikel izdelka.
 • Blagovna znamka in embalaža.
 • Cenovna politika.
 • Tržne poti.
 • Trženjsko komuniciranje.
 • Posebnosti trženja storitev in razvoj odnosov s porabniki.
 • Načrtovanje trženja in organizacija trženjske funkcije. Vsebina trženjskega načrta.
 • Družbena odgovornost v trženju.

 

Cilji in kompetence:

 • Spoznavanje temeljnih konceptov, modelov in strategij trženja.
 • Razumevanje pomena trženja kot integralnega procesa notranjega in zunanjega okolja podjetja in povezanost trženjske funkcije z drugimi poslovnimi funkcijami.
 • Spoznavanje metod raziskovanja trga in obnašanja potrošnikov.
 • Razvoj sposobnosti in znanja o posebnostih trženja storitev in razvoju odnosov s kupci.
 • Sposobnost razvoja celovitega trženjskega projekta (na primeru iz prakse) in njegove predstavitve.
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial