Podjetništvo v perspektivnih panogah – Podjetništvo

PODJETNIŠTVO

 

Vsebina:

  • Podjetništvo, vloga podjetništva in podjetnika – temeljni pojmi in definicije.
  • Podjetniška priložnost – razvijanje idej, prepoznavanje in vrednotenje priložnosti.
  • Podjetniški proces, vizija, faze v življenjskem ciklu podjema, poslovni model.
  • Oblike podjetništva, Podjetniško povezovanje in internacionalizacija poslovanja.
  • Načrtovanje, ustanovitev in zagon podjetja.

 

Cilji in kompetence:

  • Razumevanje pomena podjetništva in podjetniškega procesa, integralnih funkcijskih področij, ki so potrebna za razvoj podjema in zagon novega podjetja
  • Samoevalvacija za vrednotenje lastnih podjetniških namenov in ambicij.
  • Razumevanje multidisciplinarnega pristopa pri razvijanju lastnega podjetja.
  • Razumevanje inovacij in kombiniranja novih tehnologij in strategij v konkurenčnem okolju.
  • Uvajanje podjetniških konceptov pri razvoju lastnega poslovnega modela skozi teorijo, študije primerov in dela v konkretnih podjetjih.
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial