Podjetništvo v perspektivnih panogah – Poslovna etika in organizacijska kultura

POSLOVNA ETIKA IN ORGANIZACIJSKA KULTURA

 

Vsebina:

 • Organizacijska kultura kot skupinski, družbeno-zgodovinski pojav.
 • Tipologija organizacijske kulture.
 • Razumevanje sprememb v organizacijski kulturi.
 • Podjetnik kot subjekt kulture dobrega poslovnega odločanja in delovanja, svoboda in zdrav tekmovalni duh kot gonilo sodobnega podjetništva.
 • Ime in pojem etike ter temeljne kategorije poslovne etike.
 • Dobri poslovni običaji kot oporišče sodobne poslovne morale. Moralne vrednote, vrline in pravila zglednega poslovanja.
 • Kodeksi poklicne etike in dobre prakse pri nas.
 • Metode, tehnike in strategije preprečevanja in razreševanja moralnih dilem, sporov in konfliktov v gospodarski organizaciji.
 • Odgovornost podjetnika do notranjega in zunanjega okolja organizacije.
 • Perspektive in trendi razvoja sodobne poslovne morale podjetništva v EU.

 

Cilji in kompetence:

 • Sposobnost povezave znanj in praks s področja poslovne etike v poslovnem okolju, posebej malega in srednje velikega podjetja.
 • Sposobnost reševanja konkretnih strokovnih problemov na področju moralnih dilem, sporov in konfliktov ter upravljanja kulturnih razlik s pomočjo uporabe verificiranih znanstvenih metod in postopkov.
 • Celovito obvladovanje temeljnih znanj, pridobljenih predvsem pri obveznih predmetih ter povezovanje znanj z različnih področij in integracija le-tega v okvir poslovne etike in organizacijske kulture.
 • Sposobnost uporabe znanja s področja poslovne etike in kulture v nepredvidljivih poslovnih situacijah EU okolja.
 • Sposobnost za transfer znanja iz lastnega poslovnega okolja v druga in različna kulturna okolja.
 • Etična refleksija in zavezanost kodeksom poklicne etike v sodobnem poslovnem okolju.
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial