Podjetništvo v perspektivnih panogah – Poslovna komunikacija in družbena odgovornost v turizmu

POSLOVNA KOMUNIKACIJA IN DRUŽBENA ODGOVORNOST V TURIZMU

 

Vsebina:

 • Pojem in pomen komuniciranja.
 • Procesi komuniciranja v organizaciji in družbi.
 • Psihološki in sociološki dejavniki komuniciranja v turizmu.
 • Učinkovite metode in tehnike oblikovanja in posredovanja sporočil v turizmu.
 • Retorika – veščina prepričevanja.
 • Odnosi z javnostmi, vizualne komunikaciji v turizmu.
 • Razgovori, svetovanja, razprave, bonton v komuniciranju.
 • Vpliv in moč komunikacij, etika poslovnega komuniciranja v turizmu.
 • Poslovni bonton – razumevanje vpliva videza in obnašanja v poslovnem svetu.

 

Cilji in kompetence:

 • Zmožnost timskega dela.
 • Razvoj kritične in samokritične presoje.
 • Sposobnost zagovarjanja in argumentiranja lastnih stališč in upoštevanje stališč drugih.
 • Poznavanje in uporaba poslovnega bontona.
 • Sposobnost razumevanja in uporabe pojmov in značilnosti komunikacijskih praks;
 • Sposobnost uporabe znanj s področja komuniciranja v turizmu.
 • Sposobnost komuniciranja in vrednotenja različnih problemov komuniciranja v turizmu.
 • Sposobnost komuniciranja v medkulturnem okolju.
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial