Podjetništvo v perspektivnih panogah – Poslovni načrt in zagon podjetja

POSLOVNI NAČRT IN ZAGON PODJETJA

 

Vsebina:

 • Poslovni načrt: kaj je poslovni načrt, za koga ga pripravljamo, zakaj in kdo ga pripravlja.
 • Struktura, oblika in vsebina poslovnega načrta.
 • Priprava poslovnega načrta: povzetek, generiranje idej, panoga in podjetje ter proizvod(i) ali storitev (ve), tržna raziskava in analiza, ekonomika posla, tržne strategije, načrt oblikovanja in razvoja, načrt proizvodnje in poslovanja, strategija in načrti, zakonska in pravna vprašanja, vodstveni team, organizacija, terminski načrt, kritična tveganja, problemi, predpostavke, finančne projekcije, temeljni kazalniki uspešnosti in učinkovitosti poslovanja, ponudba podjetja, predvideni donosi za investitorje.
 • Predstavitev poslovnega načrta.

 

Cilji in kompetence:

 • Osvojitev tehnike generiranja idej in priprave poslovnega modela (9 blokov).
 • Razumevanje pomena poslovnega načrtovanja ter priprave poslovnega načrta.
 • Sposobnost sistematičnega razmišljanja o poslovni ideji.
 • Osvojitev model poslovnega načrtovanja, ki je preizkušen in uporabljan v praksi preko 30 let.
 • Razumevanje multidisciplinarnega pristopa pri razvijanju lastnega podjetja.
 • Raziskovanje in analiziranje integralnih funkcijskih področja, ki so potrebna za razvoj podjema in zagon novega podjetja v dinamični ekonomiji .
 • Sposobnost vrednotenja lastnih podjetniških zamisli za zagon podjetja
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial