Podjetništvo v perspektivnih panogah – Prodaja in psihologija prodaje

PRODAJA IN PSIHOLOGIJA PRODAJE

 

Vsebina:

 • Uvod v prodajo.
 • Povezava med marketingom in prodajo.
 • Prodajne tehnike.
 • Moč v prodaji.
 • Čustva v prodaji.
 • Koreografija prodajnega procesa.
 • Psihološki sprožilci.
 • Uporaba podatkov v prodaji (CRM, RFM model).
 • Prodaja ena na ena.
 • Prodaja skupinam.
 • Uporaba množičnih medijev v prodaji.
 • Uporaba direktnega marketinga – neposrednega trženja v prodaji.
 • Vloga prodajalca v prodajnem procesu.
 • Pomen skripta v prodaji.
 • Osnove telemarketinga.
 • Umetnost zaključevanja prodaje.
 • Vloga in pomen psihologije v prodaji.
 • Čustvena inteligenca – poznavanje sebe in vpliv mojega vedenja na nakupne odločitve strank.
 • Vedenjski profili kupcev.
 • Vrste potreb in motivi za nakup.
 • Ustvarjenje zaupanja.

 

Cilji in kompetence:

 • Študenti razumejo prodajni proces v podjetjih, spoznajo ključne dejavnike, ki vplivajo na prodajo. Spoznajo kako na proces prodaje vplivajo nove tehnologije.
 • Študenti spoznajo psihološke osnove prodaje oziroma trženja.
 • Razumejo in upoštevajo pri prodajnem procesu dejavnike potrošnikovega vedenja.
 • Usposobi se za ravnanje v posebnih prodajnih situacijah in prilagajanje posameznim psihološkim tipom kupcev.
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial