Podjetništvo v perspektivnih panogah – Socialno podjetništvo

SOCIALNO PODJETNIŠTVO

 

Vsebina:

 • Značilnosti socialne ekonomije.
 • Socialno podjetništvo –   zgodovinski pregled.
 • Dimenzije socialnega podjetništva.
 • Socialni podjetnik  – značilnosti.
 • Vpliv socialnih podjetništva na okolje.
 • Pravni vidiki socialnega podjetništva.• Vodenje in upravljanje v socialnem podjetništvu.
 • Delavska participacija in vpliv notranjih deležnikov v socialnem podjetništvu.
 • Prepoznavanje potreb, razvoj izdelkov  v socialnih podjetjih.
 • Vloga trženja in trženjskega komuniciranja v socialnih podjetjih.
 • Finančni vidiki socialnega podjetništva.
 • Socialno podjetništvo v praksi – študije primerov.

 

Cilji in kompetence:

 • Razumeli koncept socialnega podjetništva.
 • Analizirali različne teorije in zgodovino socialnega podjetništva.
 • Razumeli  kako socialno podjetništvo združuje podjetništvo in socialne spremembe.
 • Opredelili kako teoretiki in praktiki opredeljujejo  značilnosti vlogo socialnega podjetnika.
 • Poznali in razumeli različne teorije socialnega podjetništva in značilnosti socialnih podjetnikov.
 • Prepoznali  specifičnosti in značilnosti socialnih podjetij.
 • Razumeli glavne značilnosti vodenja in upravljanja socialnih podjetij.
 • Analizirali vpliv socialnega podjetništva na okolje.
 • Razlikovali  različne oblike socialnih podjetij.
 • Opisali  različne pristope k vrednotenju vpliva socialnega podjetništva.
 • Analizirali primer sistema mikrofinanciraja in vpliv financiranja na razvoj socialnega podjetništva.
 • Prepoznali in razumeli  primere socialnega podjetništva skozi študije primerov.
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial