Podjetništvo v perspektivnih panogah – Sodobne metode vodenja projektov

SODOBNE METODE VODENJA PROJEKTOV

 

Vsebina:

 • Osnove projektnega vodenja in njegovega pomena za uspeh projektov na področju digitalizacije.
 • Upravljanje virov v organizaciji s pomočjo »teorije omejitev«.
 • Tradicionalni način vodenja projektov / V model.
 • Omejitve pri trenutni metodologiji projektnega vodenja.
 • Projektno vodenje v času digitalizacije.
 • Agilne metode vodenja projektov (CCPM, Scrum).
 • Študije primerov.

 

Cilji in kompetence:

 • Poznavanje metodologij vodenja projektov v času digitalizacije.
 • Razumevanje principov in prakse projektnega vodenja na področju digitalizacije.
 • Razumevanje človeških in organizacijskih dejavnikov pri obvladovanju projektov z digitalno vsebino.
 • Usposobljenost za sistematičen način upravljanja projektov, ki vključujejo multikulturne time.
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial