Podjetništvo v perspektivnih panogah – Trendi v turističnem razvoju

TRENDI V TURISTIČNEM RAZVOJU

 

Vsebina: 

 • Pomen napovedovanj in načrtovanj.
 • Metode in orodja napovedovanj in predvidevanj.
 • Globalni trendi – primeri ETC in UNWTO.
 • Spremembe v zunanjem in makroekonomskem okolju ter vplivi na turizem.
 • Urbanizacija in prihodnji razvoj turizma.
 • Tehnične in organizacijske novosti v transportu, ponudbi namestitvenih zmogljivosti ter ponudbi hrane in pijač.
 • Tehnološke novosti, internet in nove distribucijske poti v turizmu.
 • Makroekonomske in družbeno-socialne okoliščine prihodnjega razvoja turizma.
 • Sodobni turist – nove želje in sodobne potrebe.
 • Novi koncepti razvoja turizma.

 

Cilji in kompetence:

 • Dojemanje pomembnosti razumevanja posledic v spremenjenih zahtevah in vedenjih potrošnikov turističnih storitev.
 • Sposobnost prepoznavanja, spremljanja in analiziranja posameznih vrst trendov v turizmu, ter njihove kritične presoje.
 • Poznavanje globalnih in lokalnih potovalnih trendov.
 • Poznavanje in razumevanje dejavnikov, ki spreminjajo turizem, ter posledic sprememb na tur. destinacije.
 • Poznavanje novih in prihodnjih vrst turizma ter novih kultur turističnih potrošnikov.
 • Poznavanje in razumevanje vplivov posameznih vrst turizma.
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial