Podjetništvo v perspektivnih panogah – Trening motivacije in samopodobe

TRENING MOTIVACIJE IN SAMOPODOBE

 

Vsebina:

 • Vsebina predmeta pokriva 4 področja:  a) motivacijo, b) samopodobo, c) vidike osebnosti, ki vplivajo na vodenje in socialno-emocionalno ekologijo podjetja ter d) komunikacijo.
 • Študentje pridobijo veščine in kompetence razumevanja organizacije s perspektive 360 ° – poznavanje motivacijskih in osebnostnih vidikov vodenja, motiviranja in izgradnje pozitivne samopodobe.
 • Motivacijske teorije
 • Motivacijske tehnike za ciljne skupine in konkretne tehnike od analize stanja do merjenja učinkov in izboljševanja
 • Trajna motivacija
 • Samopodoba
 • Praktični pristop k študiju samopodobe
 • Socialna psihologija osebnosti
 • Trening osebnosti
 • Pregled praktičnih pristopov profiliranja
 • Interpersonalna in intrapersonalna komunikacija
 • Paralingvistične oblike komuniciranja
 • Coaching kot znanost in primeri uporabe

 

Cilji in kompetence:

 • Celostni pristop k obravnavanju štirih ključnih področij, kar omogoči širino in sposobnost predvidevanja.
 • Kritičen in analitičen pristop do študij primera, kar omogoči združevanje teorije s prakso.
 • Natančno poznavanje teoretskih premis, kar omogoča razumevanje ciljev predmeta v korpusu teorij organizacij.
 • Razumevanje osebnosti v povezavi z organizacijo omogoči avto-trening in avto-refleksijo, kar ustvarja drugačno zavest o delu in dodano vrednost za organizacijo in posameznika.
 • Ovrednotenje znanja kot veščin in kompetenc.
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial