Podjetništvo v perspektivnih panogah – Trženje v turizmu

TRŽENJE V TURIZMU

 

Vsebina:

 • Uvodno o turizmu.
 • V turizmu tržimo storitve.
 • Trženjski splet za turistične storitve.
 • Sodobni trženjski pristopi.
 • Vloga in udejanjanje trženjske funkcije na različnih ravneh.
 • Tržne raziskave in analize.
 • Priprava načrta trženja.

 

Cilji in kompetence:

 • Osvojitev ključnih pojmov o trženju storitev v turizmu.
 • Razumevanje pomena in načina trženja v različnih turističnih poslovnih sistemih in geografskih ravneh.
 • Poznavanje elementov tržnega spleta v turizmu in njihovo oblikovanje.
 • Priprava tržnih raziskav, analiz in trženjskega načrta.
 • Razumevanje vpliva sprememb v okolju na trženjski načrt.
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial