Podjetništvo v perspektivnih panogah – Turistični sistemi in kreiranje turističnih proizvodov

TURISTIČNI SISTEMI IN KREIRANJE TURISTIČNIH PROIZVODOV

 

Vsebina:

 • Poslovni sistemi, sistemsko delovanje in organiziranje turističnih poslovnih sistemov
 • Organizacijske oblike turističnih poslovnih sistemov
 • Turistični sistemi, kot del gospodarskega sistema in svetovnega sistema• Turistični produkti, izbira in struktura
 • Delovni procesi v različnih poslovnih sistemih in tehnologije
 • Strateško poslovno povezovanje poslovnih sistemov v turizmu
 • Trajnosti razvoj in povezovanje poslovnih sistemov z okoljem
 • Trendi razvoja poslovnih sistemov v turizmu
 • Trženje v različnih poslovnih sistemih
 • Učinkovito upravljanje in usmerjanje poslovnih sistemov v turizmu

 

Cilji in kompetence:

 • Ustrezno izbiro in usmerjanje dejavnosti poslovnih sistemov v turizmu, pri čemer se uporabljajo aplikativna sodobne metode menedžerskega znanja.
 • Poznavanje notranjih poslovnih procesov v različnih turističnih dejavnostih.
 • Poznavanje organizacije dela in tehnologij potrebnih za vodenje poslovnih sistemov v turizmu.
 • Razumevanje pomena trajnostnega in kakovostnega razvoja poslovnih sistemov.
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial