Podjetništvo v perspektivnih panogah – Vedenje potrošnikov in nakupni procesi

VEDENJE POTROŠNIKOV IN NAKUPNI PROCESI

 

Vsebina:

 • Vedenje potrošnikov v digitalnem okolju.
 • Raziskovanje vedenja potrošnikov.
 • Procesi odločanja potrošnikov.
 • Modeli vedenja potrošnikov.
 • Zadovoljstvo potrošnikov
 • Zvestoba potrošnikov
 • Metode raziskovanja vedenja potrošnikov
 • Metode vplivanja na potrošnikovo vedenje v digitalnem okolju

 

Cilji in kompetence:

 • Poznavanje in razumevanje kulturnih in družbenih procesov vedenja in sposobnost njihove kompleksne analize.
 • Uporaba metodoloških orodij, tj. izvajanje, koordiniranje in organiziranje raziskav, uporaba raznih raziskovalnih metod in tehnik.
 • Sposobnost zagona strategij oziroma pretvorbe strategij v digitalne projekte.
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial