Podjetništvo v perspektivnih panogah – Vrednotenje in prestrukturiranje podjetja

VREDNOTENJE IN PRESTRUKTURIRANJE PODJETJA

 

Vsebina:

 • Osnovi pojmi vrednotenja.
 • Časovna vrednost denarja.
 • Tveganje in stopnja donosnosti (zahtevana stopnja donosnosti, model CAPM, model WACC, optimalna struktura kapitala).
 • Različni pristopi in metode vrednotenja podjetja.
 • Metoda diskontiranega neto denarnega toka, rezidualna vrednost, načrtovanje denarnih tokov.
 • Analiza ekonomskega stanja podjetja.
 • Različni vidiki prestrukturiranja malega podjetja.

 

Cilji in kompetence:

 • Poznavanje osnovnih pojmov, povezanih z vrednotenjem podjetij.
 • Poznavanje faktorjev, ki vplivajo na tveganje in določanje zahtevane stopnje donosa naložb ter razlikovanje med zahtevano stopnjo donosa lastniškega kapitala ter tehtanim povprečnim stroškom kapitala.
 • Poznavanje različnih pristopov in metod vrednotenja podjetij in določanje njihove uporabe glede na izbrani namen vrednotenja.
 • Podrobno poznavanje metode diskontiranega denarnega toka.
 • Razlikovanje med tehnikami prestrukturiranja podjetij in sposobnost ovrednotiti ukrepe prestrukturiranja.
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial