Podjetništvo v perspektivnih panogah – Zaščita intelektualne lastnine in osebnih podatkov

ZAŠČITA INTELEKTUALNE LASTNINE IN OSEBNIH PODATKOV

 

Vsebina:

  • Razumevanje pomena zaščite nematerialnih dobrin v digitalni dobi in pravnih možnosti, ki so v ta namen na razpolago.
  • Sposobnost uveljavljanja pravne zaščite (registracije) posameznih vrst pravic intelektualne lastnine v EU in RS in zaščita osebnih podatkov.
  • Pravice intelektualne lastnine: splošni pojmi, postopki registracije in novosti v kibernetskem prostoru.
  • Kibernetska kriminaliteta.
  • Pravno varstvo: varstvo na mednarodni ravni in ureditev s predpisi EU, predpisi s področja varstva osebnih podatkov in pravic intelektualne lastnine v Sloveniji, organi RS za varstvo in nadzor nad izvajanjem varstva.

 

Cilji in kompetence:

  • Študent prepozna ekonomsko vrednost in osvoji vsebino in uporabo pravic intelektualne lastnine in jih zna razlikovati.
  • Pridobi veščine njihove registracije ter prepozna možnosti pravnega varstva v kibernetskem prostoru v Sloveniji in EU.
  • Pridobi znanje o vrsti osebnih in drugih podatkov ter o odgovornosti upravljavcev javnih datotek, da zagotovijo njihovo posebno zaščito proti morebitni zlorabi.
  • Prepozna tipične primere zlorab v kibernetskem prostoru.
  • Se seznani mednarodnimi predpisi, s predpisi EU in s predpisi RS s področja varovanja pravic, informacij, podatkov v digitalnih prostorov, s pristojnimi organi na različnih nivojih, ki so zadolženi za njihovo zaščito ter vrstami ukrepanj.
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial