Poslovno branje za prihodnost

POSLOVNO BRANJE ZA PRIHODNOST

 

 

Vsebina:

 • Uvod v predmet: kaj je aktivno branje, kakšen je pomen branja in kaj je bralna sposobnost, kakšni so načini branja in bralne strategije, povezava poslovnega sveta in podjetništva z branjem.
 • Povzetki in interpretacija: kako prepoznati glavno idejo knjige, tehnike in orodja pomnenja in povzemanja, načini postavljanja vprašanj (metoda zvezde).
 • Besedišče: pomen poslovnega besedišča.
 • Razmišljanje in argumentiranja: kaj je razmišljanje/mišljenje in zakaj razmišljamo drugače, vrste razmišljanja (kritično, paralelno, ustvarjalno, izven okvirov), tehnika argumentiranja,  tehnika diskusije.
 • Prezentacija: kaj je dobra prezentacija in video vsebina, struktura prezentacije, pomen retorike, telesne drže, barv oblačil pri prezentaciji.

 

Cilji in kompetence:

Študentje bodo razvili splošne kompetence:

 • Okrepiti področje aktivnega branja (bralna sposobnost) ter krepitev drugih sposobnosti pri bralcu, ki jih branje razvija in spodbuja.
 • Razširiti poslovno besedišče in podjetniške poslovne ideje ter seznaniti študente z različnimi načini razmišljanja in argumentiranja.
 • Spodbuditi razmišljanje izven okvirov ter spodbuditi ustvarjalnost in fleksibilnost pri razmišljanju.
 • Razumeti uporabo in aplikacijo novega znanja v poslovnem svetu, ki ga pridobijo študentje preko prebranega.
 • Naučiti študente izvirnega načina prezentacije prebranega in osnov dobre retorike.

Študentje bodo razvili predmetno-specifične kompetence:

 • Študent spozna pomen branja in različne načine branja.
 • Študent krepi aktivne bralne strategije in razumevanje vsebine poslovnih knjig in knjig iz sveta podjetništva.
 • Študent zna prepoznati glavno idejo knjige in njen koncept ter izraziti svoje mnenje preko teksta ali video posnetka.
 • Študent se nauči postavljati smiselna in poglobljena vprašanja iz vsebine poslovnih knjig in knjig iz sveta podjetništva.
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial