Pozitivna psihologija pri delu

POZITIVNA PSIHOLOGIJA PRI DELU

 

Vsebina predmeta:

 • Uvod v pozitivno psihologijo
 • Pozitivna čustvena stanja in procesi
 • Pozitivna miselna stanja in procesi
 • Prosocialno vedenje
 • Pozitivno delovno okolje
 • Model krepitve psihičnega blagostanja na delovnem mestu (PERMA, SPIRE)
 • Opolnomočenje drugih
 • Moč sodelovanja na delovnem mestu
 • Strategije in tehnike za krepitev pozitivnih psiholoških stanj pri delu
 • Raziskovalne metode za merjenje sreče in well-beinga

 

Cilji in kompetence:

Študentje bodo pridobili pri predmetu naslednje splošne in predmetno-specifične kompetence:

 • Poznavanje zgodovine razvoja pozitivne psihologije in njene vloge v osebnem in poslovnem življenju posameznika
 • Razumevanje koncepta »biti srečen« kot ultimativnega življenjskega cilja skozi prizmo znanosti
 • Poznavanje različnih psiholoških pojmov (kot so samoizpolnitev, uspeh, modrost, pogum, odpornost…) in njihov pomen v poslovnem življenju posameznika
 • Sposobnost prepoznavanja omejujočih vzorcev vedenja
 • Sposobnost uporabe metodoloških orodij za izboljšanje pozitivnih psiholoških stanj v praksi
 • Krepitev sposobnosti pozitivnega mišljenja in sodelovanja na delovnem mestu;
 • Sposobnost učenja na osnovi relevantnih virov z različnih področij teorije in prakse
 • Krepitev osebnostnih kompetenc (samorefleksije, sprejemanje,prevzemanje odgovornosti, proaktivnost, motivacija…)
 • Krepitev socialnih kompetenc (komunikacija z drugimi, motiviranje in opolnomočenje)
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial