Psihologija vodenja: ljudi, ekip in podjetij

PSIHOLOGIJA VODENJA: LJUDI, EKIP IN PODJETIJ

 

Predmet Psihologija vodenja: ljudi, ekip in podjetij je poglobitev predmeta osnove vodenja in managementa, kjer bodo študenti poglobili in pridobili znanje o modelih in orodjih, ki jih lahko uporabljajo pri vodenju ekip, procesov, organizacij in podjetij. Uspešnost podjetij in organizacij je odvisna od voditeljstva. V praksi ugotavljamo, da je ogromno znanja v mladih, a vse premalo se dela na razvoju in pridobivanju tistega znanja, kompetenc in veščin, ki jih potrebujejo, da postanejo dobri vodje.

Predmet omogoča poglobljeno razumevanje v vlogo vodje, procese vodenja kot tudi že praktično grajenje na svojih veščinah in kompetencah kot vodje.

Pridobili bodo tako teoretični okvir in vidik razumevanja vodenja posameznikov, ekip in organizacij, kot tudi praktična orodja ter razvijali svoje voditeljske sposobnosti. Poleg znanja iz osebnostne psihologije, skupinske in organizacijske dinamike bodo študenti pridobili poglobljen vpogled v Adizesovo metodologijo integrativnega vodenja.

 

Cilji in kompetence:

Študentje bodo pri predmetu razvili naslednje predmetno-specifične kompetence:

  • Poglobitev v psihologijo osebnosti in učinkov le-teh na razumevanje delovanja posameznikov, ekip in organizacij.
  • Konkretna aplikacija znanja psihologije osebnosti v praksi.
  • Razumevanje skupinske in organizacijske dinamike.
  • Aplikacija znanja iz skupinske dinamike in pristopov za vodenje skupin v praksi.
  • Poglobitev v metodologijo integrativnega vodenja po metodologiji dr. Adizesa s konkretnimi modeli, orodji in pristopi, katere bodo lahko uporabljali pri vodenju.
  • Spoznavanje sebe kot vodja, samo-refleksija in razvoj lastnega voditeljskega potenciala kot tudi splošnih kompetenc in veščin vodenja.
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial