Socialni in družbeni marketing

SOCIALNI IN DRUŽBENI MARKETING

 

Vsebina predmeta:

 • socialno-marketinški koncepti: družbeni, socialni in neprofitni marketing
 • razvoj, značilnosti in področja uporabe socialnega in družbenega marketinga
 • socialni in družbeni marketing ter okolje, teorija družbene menjave
 • vidiki socialnega in družbenega marketinga ter njuna vloga pri doseganju družbenih sprememb
 • socialno-marketinški modeli in procesi razvoja programov socialnega in družbenega marketinga
 • elementi marketinškega spleta na področju socialnega in družbenega marketinga in načrtovanje socialno-marketinških kampanj

 

Cilji in kompetence:

Študentje bodo pridobili pri predmetu naslednje splošne in predmetno-specifične kompetence:

 • spoznali in razumeli bodo temeljne pojme s področja socialnega marketinga in socialnega oglaševanja (social cause advertising);
 • znali bodo uporabiti strategije in tehnike socialnega marketinga za doseganje družbenih ciljev in promocijo socialnih tem v družbi (npr. v okviru programov za promocijo zdravja, okoljevarstvenih programov in številnih drugih programov za spodbujanje prosocialnih vedenj);
 • osposobili se bodo za samostojno uporabo metodoloških orodij za snovanje, izvajanje, vodenje in organiziranje aktivnosti s področja socialnega in družbenega marketinga ter njihovega evalviranja;
 • razvili bodo strateško naravnanost do programov prosocialnega vedenja (visoka sposobnost načrtovanja, evalvacije in gledanja v prihodnost, anticipiranje razvoja dogodkov, ločevanja bistvenega od nebistvenega in iskanja trajnejših rešitev temeljnih problemov);
 • razvili bodo sposobnost timskega in skupinskega dela (vodenje tima in/ali skupine, pripravljenost na sodelovanje, kooperativnost, upoštevanje mnenj drugih in izpolnjevanje dogovorjene vloge v okviru tima in skupine);
 • razvili bodo sprejemanje odgovornosti za svetovanje, načrtovanje in izvajanje procesov socialnega marketinga ter njegove uporabe v neprofitnih organizacijah, javnem in tudi zasebnem sektorju;
 • sposobnost razumevanja uporabe marketinga za spodbujanje prosocialnih vedenj;
 • znanje za ustrezno uporabo procesov uporabe ključnih strokovnih, profesionalnih in etičnih načel pri načrtovanju in implementaciji programov socialnega in družbenega marketinga.
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial