Storitvene inovacije v digitalni ekonomiji

STORITVENE INOVACIJE V DIGITALNI EKONOMIJI

 

Vsebina:

 • Vključitev miselnosti inovativne storitve,
 • Kaj je inovacija in kaj je storitev,
 • Vzpon ekonomije storitev ter 15 izzivov teorij storitvenih inovacij,
 • Teorija storitvenih inovacij, asimilacija, razmejitev, inverzija ter sinteza ali integracija,
 • Pomen soproizvodnje in soustvarjanja (vrednosti),
 • Vključitve uporabnika v inovacije storitev,
 • Od posvojitve tehnologije do sinteze storitvenih inovacijskih mrež.

 

Cilji in kompetence:

Študentje bodo razvili splošne kompetence:

 • Razumevanje in boljše izkoriščanje ustvarjalno inovativnega potenciala storitev,
 • Razvoj tehnike za učinkovitejše identifikacijo in reševanje problemov, s poudarkom na generiranju inovativnih storitev v kontekstu IKT,
 • Poudarek na razvijanju sposobnosti ciljnega usmerjanja, ustvarjalnega mišljenja, soproizvodnja in soustvarjanje vrednosti z uporabnikom,
 • Poseben poudarek je na razvoju konceptualnih sposobnosti in holističnega dojemanja problemov v ekonomiji,
 • Invencijsko in inovacijsko razmišljanje z delom na konkretnih prototipnih izdelkov ali modelov v ekonomiji storitev.

Študentje bodo razvili predmetno-specifične kompetence:

 • Razumevanje glavnih dejavnikov, ki spodbujajo ustvarjalne procese in prepoznavanje lastnega ustvarjalnega pristopa k ustvarjalnemu reševanju inovacijskih problemov v ekonomiji znanja,
 • Razumevanje modelov in procesov, ki so osnova za ustvarjalnost in inovativno razumevanje ter praktično inoviranje v digitalni ekonomiji znanja,
 • Podpora za uporabo tehnik ustvarjalnega reševanja problemov in generiranja idej v digitalni ekonomiji,
 • osnovno znanje vodji za inovacijske izzivi v kulturi znanje in podjetništva na različnih poslovnih področjih in podjetjih, korporacij.
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial