Upravljanje denarnih tokov – 1. stopnja

UPRAVLJANJE DENARNIH TOKOV

 

Vsebina:

 • Evrsko denarno območje: Informacijska osnova za odločanje finančnih institucij in podjetij, Informacijska asimetrija med finančnimi institucijami in podjetji, delovanje denarnega sistema,
 • Tokovi denarja v slovenskem gospodarstvu: denarni tokovi skozi matrike finančnih računov, gospodarski cikel; empirična analiza na historičnih podatkih,
 • Položaj našega podjetja v sektorju in ekonomiji: priprava podatkovnega skladišča, analiza računovodskih izkazov podjetja v gospodarskem ciklu – izkaz denarnih tokov,
 • Strateško in krizno upravljanje: SWOT analiza, prestrukturiranje podjetij,
 • Likvidnost kot izhodišče strateškega upravljanja in upravljanja s tveganji,
 • Celovit sistem upravljanja s tveganji za finančne institucije in velika podjetja, načrtovanje in upravljanje za srednja in mala podjetja (SME)

 

Cilji in kompetence:

Študentje bodo razvili splošne kompetence:

 • Sposobnost splošnega razumevanja, delovanja denarnega sistema in poznavanje strukture gospodarstev,
 • Dobili informacije in občutek o dejanskih velikosti gospodarstev in denarnega sistema,
 • Pridobili sposobnost iskanja verodostojnih informacij za podporo poslovnemu in finančnemu odločanju,
 • Sposobnost sistematičnega pristopa k podatkovnim metodam in pragmatičnemu odločanju.

Študentje bodo razvili predmetno-specifične kompetence:

 • Razumevanje nujne konsistentne povezave med dogajanji na nivoju celotne ekonomije ter vplivi na poslovanje posameznega podjetja,
 • Razumeli nujnost ekonomske in finančne umestitve konkretnega podjetja vsaj v kontekst panožne in sektorske primerjave,
 • Razumeli in prepoznali ciklično nihanje gospodarstva preko sektorske analize denarnih tokov.
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial