Upravljanje s tveganji in korporativna varnost – Ekonomika obvladovanja tveganj v poslovnem okolju

EKONOMIKA OBVLADOVANJA TVEGANJ V POSLOVNEM OKOLJU

Visokošolski učitelj: doc. dr. Boštjan Aver

Vsebina predmeta: 

 • povpraševanje in ponudba,
 • obnašanje potrošnikov,
 •  produkcija in stroški,
 • tržne strukture in določanje cen,
 • odločanje v razmerah tveganja in negotovosti,
 • tveganja pri poslovanju podjetja in ekonomika obvladovanja tveganj v poslovnem okolju,
 • krovna strategija obvladovanja tveganj in ustroja notranjih kontrol.

Ob koncu predmeta študent:

 • pozna temeljne koncepte ekonomske znanosti,
 • razume temelje delovanja tržnega gospodarstva z opredeljevanjem delovanja ponudbene in povpraševalne strani trga,
 • razume teoretične osnove obnašanja potrošnikov,
 • pridobi znanje z osnovami teorije produkcije in stroškov,
 • pozna modele različnih tržnih struktur in elementov odločanja,
 • obvlada ukrepe za preprečevanje škod in potencialnih izgub pri poslovanju podjetja.
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial