Upravljanje s tveganji in korporativna varnost – Finance in upravljanje tveganj v finančnem sektorju

FINANCE IN UPRAVLJANJE TVEGANJ V FINANČNEM SEKTORJU

Visokošolski učitelj: doc. dr. Boštjan Aver

Vsebina predmeta: 

 • uvod v poslovne finance,
 • vrednotenje vrednostnih papirjev,
 • stroški kapitala,
 • investicijske odločitve, ekonomika projektov in projektni management,
 • ocenjevanje denarnih tokov investicije,
 • struktura kapitala, kazalniki učinkovitosti in uspešnosti poslovanja podjetja,
 • finančna tveganja pri poslovanju podjetja.

Ob koncu predmeta študent:

 • razume prakso za upravljanje korporativne varnosti v gospodarskem in drugih sektorjih z vidiki finančnih tveganj,
 • pridobi znanje za obvladovanje finančnih tveganj in procesov kot pomembnih segmentov celovitega zagotavljanja korporacijske varnosti,
 • obvlada ukrepe za preprečevanje škod in potencialnih finančnih izgub pri poslovanju podjetja (razumevanje teoretičnih osnov metod merjenja in upravljanja različnih vrst finančnih tveganj ter seznanitev z načinom postavitve področnih politik obvladovanja finančnih tveganj, poznavanje modelov merjenja in upravljanja obrestnega, valutnega, kreditnega in tržnega tveganja),
 • zna presojati financiranje, stroške in koristi varovanja pred finančnimi tveganji podjetja,
 • pridobi strateško in strokovno usmerjenost ter zmožnost analitične presoje problemov izpostavljenosti finančnim tveganjem in ustrezno, pravočasno odzivanje.
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial