Upravljanje s tveganji in korporativna varnost – Geostrateški in poslovni vidik varnostnih tveganj v mednarodnem poslovnem okolju

GEOSTRATEŠKI IN POSLOVNI VIDIK VARNOSTNIH TVEGANJ V MEDNARODNEM POSLOVNEM OKOLJU

Visokošolski učitelj: izr. prof. dr. Denis Čaleta

Vsebina predmeta: 

 • varnost kot družbeni fenomen in vrednota,
 • zgodovinski okvir geostrateških in političnih sprememb v svetovnem varnostnem okolju,
 • problemi in varnostne dileme pri konceptu varnosti,
 • tveganje in upravljanje v odnosu do teorije verjetnosti,
 • varnostna soodvisnost nacionalne in mednarodne varnosti,
 • ugotavljanje ranljivosti delovanja mednarodnega varnostnega okolja (ranljivost in ogroženost demokratičnih, političnih, poslovnih in drugih procesov),
 • sistemski pristop k varnosti,
 • vzroki za pojav asimetričnih groženj,
 • podrobna opredelitev posameznih oblik asimetričnih groženj kot globalnih varnostnih izzivov,
 • sodobna varnostna arhitektura in asimetrične grožnje,
 • vpliv medijev na pojavljanje asimetričnih oblik groženj,
 • pomen mednarodnega sodelovanja v procesu zoperstavljanja asimetričnim grožnjam,
 • asimetrične oblike groženj v mednarodnem varnostnem okolju in delovanje kritične infrastrukture pomembne za nemoteno delovanje moderne družbe,
 • geopolitika in interpretacija svetovne karte,
 • osnovne značilnosti držav in posebne politično-teritorialne enote,
 • problematika rasti držav ter državotvornih središčnih območij,
 • vpliv geografskega prostora in časa na ustrezno poslovanje poslovnih subjektov in s tem pojavljanje dodatnih ogroženosti.

Ob koncu predmeta študent:

 • pridobi osnovne principe delovanja mednarodnega in nacionalnega varnostnega okolja,
 • razume svetovno globalizacijo,
 • razume vpliv geostrateških in političnih dejavnikov na pojavljanje varnostih tveganj v mednarodnem poslovnem okolju.
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial