Upravljanje s tveganji in korporativna varnost – Informacijska družba in dileme varovanja osebnih podatkov

INFORMACIJSKA DRUŽBA IN DILEME VAROVANJA OSEBNIH PODATKOV

Visokošolski učitelj: izr. prof. dr. Bojan Cestnik

Vsebina predmeta: 

 • uvod v varstvo osebnih podatkov,
 • pravna ureditev varstva osebnih podatkov,
 • splošna uredba EU o varstvu osebnih podatkov,
 • informacijsko komunikacijske tehnologije z vidika varstva osebnih podatkov,
 • vloga korporativnega varnostnega managerja pri vzpostavitvi in upravljanju učinkovitega sistema varovanja osebnih podatkov,
 • praksa nadzornega organa za varstvo osebnih podatkov.

Ob koncu predmeta študent:

 •  razume področje zasebnosti in varstva osebnih podatkov,
 • pozna osnovne pojme s področja varstva osebnih podatkov,
 • razume pravne vidike varstva zasebnosti in osebnih podatkov,
 • pozna IKT z vidika varovanja in zasebnosti,
 • pozna prakso na področju varovanja in zasebnosti,
 • pozna izzive varovanja zasebnosti in osebnih podatkov v sodobni družbi.
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial