Upravljanje s tveganji in korporativna varnost – Pogajanja in prepričevanje

POGAJANJA IN PREPRIČEVANJE

Visokošolski učitelj: prof. dr. Marjan Svetličič

Vsebina predmeta: 

Predmet obravnava večstranska in dvostranska (poslovna) pogajanja. Študenti bodo spoznali značilnosti, filozofijo (win-win), pravila in faze pogajanj ter posebnosti poslovnih pogajanj, vpliv kulture, priprave na in vodenje pogajanj vse do njihovega zaključka. Obravnava individualna in skupinska pogajanja, strategijo in taktiko pogajanj in pogajanja s težkimi partnerji. Študenti bodo spoznali kako biti prepričljiv že v uvodnem nastopu kot tokom pogajanj, tako na osnovi teorije prepričevanja kot izhajajoč iz praktičnih primerov/prigodkov.

Ob koncu predmeta študent:

  • obvlada pogajanje in prepričevanje nasprotne strani,
  • pozna različne vrste pogajanj zlasti njihovih posebnosti v različnih situacijah,
  • razume zakonitosti in tehnike ter taktike pogajanj.
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial