Upravljanje s tveganji in korporativna varnost – Projektni management

PROJEKTNI MANAGEMENT

Visokošolski učitelj: doc. ddr. Robert Brumnik

Vsebina predmeta: 

 • standardi in modeli v projektnem managementu,
 • značilnosti sodobnega globalnega poslovnega okolja in projektna organizacija,
 • projekti in strategije razvoja podjetij,
 • projektno usmerjen strateški management,
 • različni modeli financiranja projektov,
 • projektni vodja-vodstvo, vodenje, timsko delo in komunikacija,
 • osebnostne lastnosti in (ne)formalni vpliv vodje projekta,
 • različne vrste projektov in pristopov k projektnemu vodenju,
 • ocena in nadzor tveganj projektov,
 • upravljanje znanja in sprememb pri vodenju projektov,
 • krizni management pri projektnem vodenju,
 • informacijska orodja za vodenje projektov in odločanje,
 • zagon projektov – cilji, rezultati, strategija, zagotavljanje kakovosti, taktika, analiza vplivnih dejavnikov, omejitve,
 • projektno vodenje – planiranje, terminiranje,
 • določevanje stroškov in donosov projekta.

Ob koncu predmeta študent:

 • obvlada učinkovito delo in komuniciranje z investitorji projekta, managerji in viri,
 • razume povezovanja strateških ciljev z operativnimi nalogami podjetja,
 • razume povezovanja različnih strokovnih disciplin s ciljem uresničevanja enkratnih podjetniških ciljev,
 • pozna identifikacije in obvladovanja enkratnih poslovnih procesov – projektov.
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial