Upravljanje s tveganji in korporativna varnost – Raziskovalna metodologija

RAZISKOVALNA METODOLOGIJA

Visokošolski učitelj: izr. prof. dr. Samo Uhan

Vsebina predmeta: 

 • uvod v predmet,
 • jonski filozofi v Antični Grčiji,
 • moderna znanstvena misel,
 • spor fakultet v razsvetljenstvu,
 • pojav znanosti v Evropi,
 • sodobna znanost,
 • ontologija,
 • epistemologija,
 • metodološki pristopi,
 • pozitivistična in konstruktivistična znanstvena paradigma,
 • družboslovno raziskovanje,
 • kakovost v znanosti,
 • etika v metodologiji raziskovanja korporativne varnosti,
 • primerjalno raziskovanje korporativne varnosti,
 • kvalitativno raziskovanje,
 • terenske raziskave,
 • študije primerov,
 • zgodovinsko in primerjalno raziskovanje,
 • etična in politična vprašanja družboslovnega raziskovanja.

Ob koncu predmeta študent:

 • zna  skrbeti za razvoj in doseganje stalne kakovosti produktov/storitev korporativne varnosti,
 • obvlada komunikacijske sposobnosti,
 • zna uporabljati  analitične presoje varnostnih problemov in ustrezno odzivanje,
 • zna prenesti teoretično znanje v vsakodnevno prakso ter ima sposobnost sintetizirati znanja s področja korporacijske varnosti in drugih sorodnih ved,
 • obvlada proučevanje varnostnih pojavov in izdelavo študij,
 • obvlada različne pristope pri izbiri ustreznih metodologij,
 • pozna metodologija dobrega pisanja, interpretiranja in podajanja zaključnih ugotovitev.
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial