Upravljanje s tveganji in korporativna varnost – Uporaba orodij za upravljanje s tveganji

UPORABA ORODIJ ZA UPRAVLJANJE S TVEGANJI

Visokošolski učitelj: doc. dr. Brane Bertoncelj

Vsebina predmeta: 

 • pregled in razlaga ključnih pojmov in škodnih dogodkov, ki sprožajo raznovrstna (predvsem varnostna) tveganja z vidika trajnostnega razvoja,
 • obvladovanje tveganj kot sestavni del upravljanja korporativne varnosti, s poudarkom na kritični infrastrukturi,
 • viri (baze podatkov in informacij, evidence) za prepoznavanje varnostnih tveganj,
 • vrste tveganj in struktura varnostnih tveganj,
 • ekonomske koristi obvladovanja varnostnih tveganj – preprečevanja škod in izgub,
 • metode in modeli obvladovanja varnostnih in drugih tveganj,
 • poslovne koristi obvladovanja varnostnih tveganj,
 • projektni in procesni pristop k upravljanju varnostnih tveganj – učinkovitost obvladovanja varnostnih  tveganj,
 • management korporativne varnosti kot ključni upravljavec varnostnih tveganj,
 • obvladovanje varnostnih rizikov z zavarovanjem.

Ob koncu predmeta študent:

 •  zna prepoznat nevarne, krizne in tvegane situacije ter posledice škodnih dogodkov,
 • razume procese obvladovanja varnostnih tveganj v okviru upravljanja korporativne varnosti,
 • pozna načine iskanja in uporabe virov podatkov za potrebe ocenjevanja ogroženosti in varnostnih tveganj,
 • razume vrste tveganj z močnim poudarkom na strukturi sistemu varnostnih tveganj,
 • razume ekonomike lastnega in pogodbenega varovanja ter s tem povezanih tveganj poslovne, organizacijske, kadrovske in varnostne narave,
 • razume obvladovanje varnostnih tveganj kot dejavnika preprečevanja škod in izgub,
 • spozna in zna uporabljati široke palete metod in modelov ravnanja s tveganji in načinov uporabe posameznih metod v različni dejavnostih,
 • pridobi sposobnosti za uvajanje poslovnega poizvedovanja za potrebe zaščite lastnih konkurenčnih sposobnosti in zaščite izvirnega znanja ter hkrati pridobi zavedanje o obvladovanju tržnih tekmecev,
 • usvoji znanja in dobre prakse projektnega pristopa k obvladovanju varnostnih tveganj,
 • razume kompetence managementa korporativne varnosti,
 • spozna trg zavarovalnih storitev in metod pogajanja z zavarovalnicami, ko gre za prenos rizikov na zavarovalni sektor.
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial