Upravljanje s tveganji in korporativna varnost – Varnostni standardi in kakovost v poslovnih procesih

VARNOSTNI STANDARDI IN KAKOVOST V POSLOVNIH PROCESIH

Visokošolski učitelj: doc. dr. Milan Vršec

Vsebina predmeta: 

 • uvod v predmet,
 • cilji uvajanja standardov kakovosti in varnostnih standardov v poslovne procese,
 • evropska in mednarodna standardizacija,
 • nacionalna (slovenska) standardizacija,
 • standardi kakovosti in poslovne odličnosti,
 • projektiranje varnostnih sistemov na bazi standardov,
 • varnost in sledljivost proizvodov v transportu in logistiki ter varnost elektronskih komunikacij,
 • standardi trženja varnostnih storitev,
 • metodologija uvajanja varnostnih standardov,
 • Funkcija varnostnih standardov v kriznem upravljanju.

Ob koncu predmeta študent:

 • razume varnostno politiko,
 • pridobi znanje za skrb in uvajanje varnostnih standardov v poslovne procese,
 • razume  korporativne varnosti z vnašanjem stalnih varnostnih izboljšav v proizvodne, poslovne, finančne in logistične procese,
 • obvlada projektiranje in izgradnjo integralnih varnostnih sistemov po konceptu integrirane varnosti,
 • razume zagotavljanje neprekinjenega poslovanja z vzpostavitvijo varne rezervne lokacije,
 • obvlada trg varnostnih storitev tudi z varnostnimi mehanizmi,
 • razume in spremlja nove poslovne in varnostne izzive in v skladu s  spoznanji ustrezno odzivanje na spremembe,
 • zna zaznati izredne dogodke in odzivanje nanje v pogojih kriznega upravljanja.
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial