Upravljanje s tveganji in korporativna varnost – Vodenje rastočega podjetja

VODENJE RASTOČEGA PODJETJA

Visokošolski učitelj: doc. dr. Marina Letonja

Vsebina predmeta: 

 • vloga dinamičnega podjetništva v nacionalnem in globalnih gospodarstvih,
 • dinamični podjetnik, dinamično podjetje,
 • modeli rasti,
 • dejavniki, ki pospešujejo rast,
 • faze vodenja rasti,
 • strategije rasti,
 • kako narediti prehod iz majhnega podjetja v profesionalno vodeno malo podjetje,
 • trajnostna rast,
 • žetev v podjetništvu,
 • metode napovedovanja in planiranje rasti,
 • dolgoročni poslovni načrt.

Ob koncu predmeta študent:

 • razume rasti in obvladovanje prehoda rastočega MSP (malo in srednje veliko podjetje) v profesionalno vodeno MSP,
 • razvija in uporablja v praksi nekaj pomembnih  kompetenc in spretnosti, pomembnih za upravljanje rasti podjetja.
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial