DELAVNICE ZA SREDNJEŠOLCE

Brezplačne delavnice

Na vaši šoli

4 teme

GEA College – Fakulteta za podjetništvo tudi v novem šolskem letu organizira kratke, brezplačne podjetniške delavnice za dijake 4. letnikov srednjih šol. V letošnjem naboru delavnic vam ponujamo naslednje teme med katerimi lahko izbirate:

 

  • Kako zaslužiti s poslovnimi modeli

  • Podjetništvo in inovativnost

  • Trendi v trženju

  • Osebni marketing – JAZ kot blagovna znamka

 

Predavanja se bodo izvajala na vaši šoli, v naprej dogovorjenem in usklajenem terminu. Obseg predavanja je 2 šolski uri (oz. po dogovoru). S predavanji začnemo s 10.10.2017. Zato vabljeni, da si zagotovite svoje termin in pohitite s prijavo.

KONTAKT: 01/ 5881 311.

 


Podjetništvo in inovativnost


Delavnice za srednješolceNa delavnici Podjetništvo in inovativnost govorimo o nedvoumnem vplivu podjetništva, ki se preko udejanjanja idej najpomembnejšega faktorja celotnega koncepta – podjetnika, transformira na našo konstitucijo realnosti. Primeri, ki so spremenili življenja velike večine ljudi, poslušalce navdušijo in jim načeloma odpro popolnoma nove vzorce razmišljanja v smeri podjetništva. Podatki, da lahko posamezen podjetnik v kratkem roku ustvari več kapitala kot pa je vreden proračun posamezne države – tudi Slovenije, dajo nadalje misliti, da je podjetništvo dejansko nevidna sila, ki vpliva na nas, če se tega zavedamo ali ne. Poslušalce se na delavnici spodbuja, da sodelujejo v največji meri s svojimi idejami, z željo, da je naš skupni čas kar najbolj produktiven in nepozaben.

 

PREDAVATELJ: dr. Mitja Jeraj je docent in raziskovalec na GEA College – Fakulteti za podjetništvo v Ljubljani. Njegov raziskovalni fokus se osredotoča na področje podjetništva, managementa in organizacijskih znanosti, njegovi raziskovalni projekti pa vključujejo podjetništvo, kot širšo disciplino, podjetniško radovednost in ostale psihološke determinante podjetnikov, relacije med podjetništvom in gospodarsko rastjo, nezaposlenostjo, razvojem športa ipd. Njegovi raziskovalni interesi so tudi na področju managementa MSP-jev, managementa stroškov in razvojem organizacije skozi čas. Je avtor in so-avtor številnih prispevkov, ki jih je predstavljal na konferencah oziroma objavil v znanstvenih ter strokovnih revijah.  Dr. Jeraj je aktiven tudi na področju podjetništva, saj je trenutno lastnik in direktor startupa. Njegov startup se ukvarja z razvojem inovativnega Sistema za boljše spanje in bujenje. Delal pa je na delovnih mestih kot so R&D, poslovno svetovanje, v logistiki ipd. v različnih podjetnih.


JAZ – kot blagovna znamka


Se strinjate s trditvijo, da ne tržimo zgolj produktov in storitev ampak vsak od nas primarno trži sebe?

Vsi se na nek način tržimo. Otrok, ki skuša mamo pred spanjem iztržiti ogled še ene risanke. Najstnik, ki si v soboto zvečer želi sposoditi očetov avto. Vsak zaposleni, ki želi od nadrejenega izpogajati boljše pogoje. In ne nazadnje tudi vsak, ki išče zaposlitev in želi delodajalca prepričati, da je zanj najboljša izbira.

Vsak od nas je svojevrstna blagovna znamka – čeprav o tem ne govorimo veliko in ne prav pogosto je to še kako res. Skozi svoje vedenje, telesno govorico, izražanje prepričanj, govor, obleko, pa tudi ciljne naravnanosti drugim v okolici sporočamo kdo smo in kaj si želimo ter jih hkrati skušamo prepričati, da nas pri naši ideji podprejo. Pa nam to vedno uspe? Žal to velikokrat počnemo premalo preudarno, smo pri tem neuspešni in se ne zavedamo kak vpliv imamo na druge in njihovo mnenje. To je lahko tudi posledica tega, da morda ne vemo povsem kdo smo, kaj si v resnici zares želimo in kaj so naše glavne prednosti…. Ne skrbite, nič ni izgubljeno, vsega tega se lahko naučimo, se izpopolnimo.

Na interaktivni delavnico se bomo naučili kako najprej prepričati sebe, da boste lahko prepričali tudi druge. Osvojili bomo vrsto korakov ter metod, da boste znali suvereno zastopali sebe in svoje cilje. Naučili se bomo biti bolj prepričljivi.

PREDAVATELJICA: Barbara Podlogar je avtorica in predavateljica. Njeno delo je od nekdaj povezano z ljudmi (mentorstvo, svetovanje, vodenje projektov, vodenje timov ipd.). Že 16 let je zaposlena v gospodarstvu, kjer spretno združuje vsa svoja znanja ter izkušnje in jih prenaša v prakso ter poslovno okolje. Z različnimi delavnicami in treningi želi ozavestiti in prebuditi potenciale ljudi. Teme, ki jih predava so povezane s komunikacijo, čustveno inteligenco, proti stresnimi vsebinami, timskim delom, vedenjskimi profili ipd..  Barbara je mojster NLP (Nevro lingvistično programiranje, INLPCA), certificirana trenerka za  Vedenjski profil (Persolog) in učiteljica meditacije (Mindfulness meditation, University of Holistic Theology, Florida). Je predavateljica na GEA College, fakulteti za podjetništvo.


Trendi v marketingu


Razvoj informacijske tehnologije je povzročil  ogromno sprememb pri vedenju človeka in potrošnika. V kolikšni meri so se podjetja prilagodila temu? Kakšna je razlika med tradicionalnim in sodobnim marketingom? Ali klasična definicija marketinga sploh še velja?

Na delavnici Trendi v marketingu se pogovarjamo o spremembah, ki  jih je povzročil razvoj informacijske tehnologije na področju komuniciranja podjetja s kupci in potrošniki. Pogledamo primere, kako so se nekatera podjetja uspešno prilagodila novim komunikacijskim in tržnim potem.

Ko govorimo o odzivu potrošnika na oglaševalski akcijo, je možnosti nešteto. Vsi odzivi so pravilni, tudi če so drugačni.  Kako naj podjetje torej najde pravilo, recept za uspeh?  Poznavanje marketinga vsekakor koristi.

PREDAVATELJICA: mag. Nataša Makovec ima znanstveni magisterij iz poslovno ekonomskih ved. Magistrirala je iz področja marketinga in sicer iz področja oglaševanje za otroke.  Že deset let je predavateljica predmetov iz področja trženja in vodenja. Je soavtorica klasičnega in e-učbenika iz področja Trženja.  Ima bogate praktične izkušnje s prodajo in tržnim komuniciranjem, saj je bila več kot deset let zaposlena  na področju založništva.  V  zadnjih desetih letih uspešno uporablja svoje znanje tudi na področju izobraževanja.


Kako zaslužiti s poslovnimi modeli?


Poslovni model opisuje kako neko podjetje kreira, izvaja in zajema dodano vrednost. V konkurenčnem poslovnem okolju podjetja posebno skrb posvečajo inoviranju svojih poslovnih modelov, saj jim to zagotavlja konkurenčnost in dolgoročni obstoj. S poslovnim modelom naredimo korak od poslovne ideje k nadaljnjemu vrednotenju in preverjanju njene uresničljivosti, preden se lotimo realizacije.

Predstavili bomo primere poslovnih modelov znanih slovenskih in tujih podjetij in kako so ta podjetja le-te poslovne modele inovirala. Podali bomo razlago in smernice, kako pripraviti poslovni model za idejo, ki bi lahko pripeljala do odličnih rezultatov in zaslužka.

PREDAVATELJ: dr. Mitja Jeraj je docent in raziskovalec na GEA College – Fakulteti za podjetništvo v Ljubljani. Njegov raziskovalni fokus se osredotoča na področje podjetništva, managementa in organizacijskih znanosti, njegovi raziskovalni projekti pa vključujejo podjetništvo, kot širšo disciplino, podjetniško radovednost in ostale psihološke determinante podjetnikov, relacije med podjetništvom in gospodarsko rastjo, nezaposlenostjo, razvojem športa ipd. Njegovi raziskovalni interesi so tudi na področju managementa MSP-jev, managementa stroškov in razvojem organizacije skozi čas. Je avtor in so-avtor številnih prispevkov, ki jih je predstavljal na konferencah oziroma objavil v znanstvenih ter strokovnih revijah.  Dr. Jeraj je aktiven tudi na področju podjetništva, saj je trenutno lastnik in direktor startupa. Njegov startup se ukvarja z razvojem inovativnega Sistema za boljše spanje in bujenje. Delal pa je na delovnih mestih kot so R&D, poslovno svetovanje, v logistiki ipd. v različnih podjetnih.

 

 


Soorganizator:


Osebni Kontakt:

E-pošta:
Tanja Moračanin - Svetovalka v prodaji

Telefon: 01 5881 311

Faks: tanja.moracanin@gea-college.si

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial