DELAVNICE ZA SREDNJEŠOLCE

Brezplačne delavnice

Na vaši šoli

5 tem

GEA College bo tudi v tem šolskem letu izvajala kratke, brezplačne podjetniške delavnice za dijake 3., 4. in 5. letnikov srednjih šol. Delavnico za vaše dijake lahko izvedemo v živo na vaši šoli ali na daljavo.

V letošnjem naboru delavnic vam ponujamo naslednje teme med katerimi lahko izbirate:

  • Podjetništvo in inovativnost
  • Kako razviti poslovno idejo 
  • Marketing ali zakaj sploh začeti s podjetjem?
  • Veščine vitkega podjetništva
  • Zakaj v START-UP?

 Predavanja se bodo izvajala na vaši šoli, v vnaprej dogovorjenem in usklajenem terminu. Obseg predavanja je 1 šolska ura. S predavanji začnemo s 1.10.2020. Zato pohitite s prijavo, da si zagotovite svoj termin.


Kontakt:

E-naslov: tanja.moracanin@gea-college.si 

Telefon: 01 5881 302

 


PODJETNIŠTVO IN INOVATIVNOST


Na delavnici Podjetništvo in inovativnost govorimo o nedvoumnem vplivu podjetništva, ki se preko udejanjanja idej najpomembnejšega faktorja celotnega koncepta – podjetnika, transformira na našo konstitucijo realnosti. Primeri, ki so spremenili življenja velike večine ljudi, poslušalce navdušijo in jim načeloma odpro popolnoma nove vzorce razmišljanja v smeri podjetništva. Podatki, da lahko posamezen podjetnik v kratkem roku ustvari več kapitala kot pa je vreden proračun posamezne države – tudi Slovenije, dajo nadalje misliti, da je podjetništvo dejansko nevidna sila, ki vpliva na nas, če se tega zavedamo ali ne. Poslušalce se na delavnici spodbuja, da sodelujejo v največji meri s svojimi idejami, z željo, da je naš skupni čas kar najbolj produktiven in nepozaben.

 

PREDAVATELJ: dr. Mitja Jeraj je docent in raziskovalec na GEA College, Fakulteti za podjetništvo v Ljubljani. Njegov raziskovalni fokus se osredotoča na področje podjetništva, managementa in organizacijskih znanosti, njegovi raziskovalni projekti pa vključujejo podjetništvo, kot širšo disciplino, podjetniško radovednost in ostale psihološke determinante podjetnikov, relacije med podjetništvom in gospodarsko rastjo, nezaposlenostjo, razvojem športa ipd. Njegovi raziskovalni interesi so tudi na področju managementa MSP-jev, managementa stroškov in razvojem organizacije skozi čas. Je avtor in so-avtor številnih prispevkov, ki jih je predstavljal na konferencah oziroma objavil v znanstvenih ter strokovnih revijah. Dr. Jeraj je aktiven tudi na področju podjetništva, saj je trenutno lastnik in direktor startupa. Njegov startup se ukvarja z razvojem inovativnega Sistema za boljše spanje in bujenje. Delal pa je na delovnih mestih kot so R&D, poslovno svetovanje, v logistiki ipd. v različnih podjetnih.


KAKO RAZVITI POSLOVNO IDEJO


Predpogoj za uspešno podjetniško kariero je vedno dobro razdelana poslovna ideja. Pogledali si bomo, kako poiščemo poslovno priložnost, kako analiziramo panogo in kako si zastavimo poslanstvo, vizijo in cilje. Nadalje se bomo naučili, kako ocenimo potrebe in želje kupcev, kako izpostavimo konkurenčne prednosti in kako opredelimo trženjski splet. V nadaljevanju bomo predstavili tudi metode, s katerimi ocenimo prihodke in stroške, ki predstavljajo osnovo za finančne projekcije. Predavanje bo obogateno s primeri iz prakse.

 

 

PREDAVATELJ: dr. Dario Berginc je doktoriral na Fakulteti za družbene vede s področja menedžerskih strategij. V doktorski raziskavi je proučeval strateško naravnanost najbolj uspešnih menedžerjev. Ima pridobljeno licenco podjetniškega svetovalca generalista in specialista. Je avtor in soavtor številnih izvirnih znanstvenih in strokovnih člankov s področja podjetništva in trženja. V svoji karieri je izdelal več kot 100 poslovnih načrtov in strategij trženja, vodil pa je več kot 100 seminarjev in delavnic na temo poslovnega načrta in evropskih sredstev. Sodeloval je v različnih projektih, povezanih z usposabljanjem mladih na področju podjetništva, kot so Karierni centri in Inkubator 4.0. Njegove delavnice so v veliki meri praktično naravnane, saj z udeleženci deli dragocene izkušnje iz prakse. Deluje kot višji predavatelj in koordinator projektov na GEA College – Fakulteti za podjetništvo.


MARKETING ALI ZAKAJ SPLOH ZAČETI S PODJETJEM?


Beseda, ki jo srečujemo na vsakem koraku, v različnih kombinacijah, a pogosto ne vemo točno, kaj naj bi pomenila. To nikakor ni (samo) oglaševanje ali »reklama«. Marketing je vse, kar počnemo v življenju, da bi (poslovno) uspeli.
Posla pa se lotimo, ker vemo, kako rešiti problem, ki ga imajo kupci. Kupci bodo prišli do nas, ker smo drugačni od drugih, ker znamo nekaj, kar drugi ne znajo, dokončno pa bomo zmagali, ko bodo kupci pripravljeni naš izdelek ali storitev tudi plačati. Imeti moramo pravo ponudbo, ki jo znamo predstaviti na primeren način, po pravi ceni, v pravem trenutku, na pravem mestu. Pravim ljudem…

 

PREDAVATELJ: Iztok Sila, MBA je izkušen marketinški strokovnjak, ki je začel kot raziskovalec v nekoč največji in najuspešnejši (še jugoslovanski) marketinški agenciji, sodeloval z uspešnimi domačimi in tujimi podjetji, po vrnitvi s Hrvaške prevzel vodenje marketinga v največjem slovenskem telekomunikacijskem operaterju, kjer je bil zadolžen tudi za upravljanje blagovnih znamk v tujini, vodil je marketing in odnose z javnostmi v največji slovenski knjižni založbi, danes pa pomaga podjetjem biti uspešnejša preko lastnega svetovalnega podjetja Sila Consulting. Predava na GEA Collegu in še na nekaj fakultetah, visokih in višjih šolah, pogosto vodi okrogle mize ali govori na strokovnih konferencah in srečanjih.


VEŠČINE VITKEGA PODJETNIŠTVA


Vitko podjetništvo je sodobni stil podjetništva, ki v Svetu doživlja pravi razcvet šele nekaj zadnjih let. Vitko podjetništvo je v bistvu miselnost, ki zagovarja mantro »iz poslovnega procesa odstrani nepotrebno«. Podjetniki jo morajo vsakodnevno zasledovati pri gradnji posla (podjetja). Tekom predavanja ozavestimo miselnost vitkega podjetništva preko enostavnih primerov iz prakse. Posamezni deli predavanja se za kratek čas spremenijo tudi v delavnico (individualno / skupinsko delo), kjer slišano udeleženci lahko hitro preizkusijo tudi v realnosti (izdelovanje praktičnih primerov, miselne igre…). Osrčje vitkega podjetništva je vitki okvir – kaj to je, kako se uporablja, zakaj je namenjen spoznamo tekom predavanja (zelo je enostaven) in ga uporabljajo velikani kot so; Google, Amazon, Outfit7, itd. – aplikativen pa je tudi na začetniške poslovne ideje, ni nujno, da gre že za obstoječe podjetje. Cilj po končanem predavanju je, da udeleženci razumejo miselnost in prednosti vitkega podjetništva, ter znajo uporabljati vitki okvir za gradnjo svoje karierne poti – bodisi kot podjetniki ali kot zaposleni.

PREDAVATELJ: David Arnež, mag. posl. ved je mlad podjetnik, magistriral na Ekonomski fakulteti s področja Internacionalizacije IT podjetij. Je ustanovitelj in solastnik IT podjetja Fooraj d.o.o., trenutno zaposlen v Inkubatorju GEA College. Tekom karierne poti je sodeloval z Ekonomsko Fakulteto UL pri izvedbi predmeta Podjetništvo 1, Tehnološkimi parki (TPLJ, TPT), Inkubatorji, Skladi tveganega kapitala (ABC Accelerator), gospodarstvom (Ekipa2 d.o.o. – podružnica Outfit7 ltd., NLB, Generali, Kibuba, AMZS…) in državnimi inštitucijami (Ministrstvo za infrastrukturo, Agencijo za varnost prometa RS).

 


ZAKAJ V STARTUP?


Zakaj ustanoviti startup? Kaj je startup? Ali je startup lahko vsako podjetje – in zakaj ni? Na koga se obrniti, če želimo imeti svoj startup? Celotno predavanje je hitra šola kako prepoznati potencialen problem, najti rešitev, ustanoviti startup in uspeti. Tekom podjetniške poti so vedno različni izzivi, ki jih morajo podjetniki premagati na poti do uspeha. Predstavljeni bodo gradniki podjetniškega podpornega okolja, ki so v pomoč pri premagovanju izzivov, kot so: podjetniški inkubator, državne pomoči, poslovni angeli, podjetniški mentorji, tehnološki parki… Gradnja startupa je zahtevna in velikokrat se podjetnik znajde na razpotju – ko ne ve, kam in kako naprej! Celotno predavanje je obarvano in podkrepljeno z zelo zanimivo podjetniško zgodbo predavatelja, ki prepleta teorijo in prakso, ter odgovarja na vprašanje Zakaj ustanoviti STARTUP. Cilj predavanja je predstaviti kako premagati podjetniške izzive na različne načine in si povečati možnosti za uspeh.

PREDAVATELJ: Rok Colarič magister poslovnih ved, ima 15 let izkušenj iz podjetništva, ki jih z veseljem deli s start–up okoljem. Njegove ekspertize je mogoče najti v razvoju fizičnih produktov, saj poleg razvoja in tehnologij, razume tudi poslovni vidik podjetništva. Je ustanovitelj podjetja, ki je na globalni trg lansiral Sleepy Bottle, napravo za hitro pripravo svežega adaptiranega mleka. Uspel je se je obdati z izjemno mednarodno ekipo, v kateri je med drugimi tudi bivši manager podjetij Apple, Google in Nest ter ključne inženirje podjetij Kimberly Clark, Apple.

 


Organizator:


 

 

 

 

 


Aktivnosti Inkubatorja GEA College v okviru operacije »SIO Inkubator GEA 2020-22« sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, prednostne osi: 3 Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast. Povezava na spletno stran evropske kohezijske politike v Sloveniji: www.eu-skladi.si.

  EU evropski sklad za regionalni razvoj

 

 

 

 

Osebni Kontakt:

Tanja Moračanin

E-pošta:
Tanja Moračanin

Telefon: 01 5881 302

Faks: Tanja.Moracanin@gea-college.si

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial