DELAVNICE ZA SREDNJEŠOLCE

Brezplačne delavnice

Na vaši šoli

6 tem

GEA College bo tudi v tem šolskem letu izvajala kratke, brezplačne podjetniške delavnice za dijake 3., 4. in 5. letnikov srednjih šol. Delavnico za vaše dijake lahko izvedemo v živo na vaši šoli ali na daljavo.

V letošnjem naboru delavnic vam ponujamo naslednje teme med katerimi lahko izbirate:

  • Podjetništvo in inovativnost
  • Kako razviti svojo poslovno idejo?
  • Kako pripraviti predstavitev svoje ideje (Pitch)? 
  • Poslovno-izobraževalne igre 

Predavanja se bodo izvajala na vaši šoli, v vnaprej dogovorjenem in usklajenem terminu. Obseg predavanja je 1 šolska ura. Za prijavo in uskladitev termina nam prosim pišite na kontaktne podatke, ki so navedeni spodaj. Pohitite s prijavo in si zagotovite svoj termin.

 

Kontaktna oseba:

Emanuela Eduard Muhič

E-pošta:
Emanuela.Eduard-Muhic@gea-college.si

Telefon: 01 5881 369

 


PODJETNIŠTVO IN INOVATIVNOST


Na delavnici Podjetništvo in inovativnost govorimo o nedvoumnem vplivu podjetništva, ki se preko udejanjanja idej najpomembnejšega faktorja celotnega koncepta – podjetnika, transformira na našo konstitucijo realnosti. Primeri, ki so spremenili življenja velike večine ljudi, poslušalce navdušijo in jim načeloma odpro popolnoma nove vzorce razmišljanja v smeri podjetništva. Podatki, da lahko posamezen podjetnik v kratkem roku ustvari več kapitala kot pa je vreden proračun posamezne države – tudi Slovenije, dajo nadalje misliti, da je podjetništvo dejansko nevidna sila, ki vpliva na nas, če se tega zavedamo ali ne. Poslušalce se na delavnici spodbuja, da sodelujejo v največji meri s svojimi idejami, z željo, da je naš skupni čas kar najbolj produktiven in nepozaben.

 

PREDAVATELJ: dr. Mitja Jeraj je docent in raziskovalec na GEA College, Fakulteti za podjetništvo v Ljubljani. Njegov raziskovalni fokus se osredotoča na področje podjetništva, managementa in organizacijskih znanosti, njegovi raziskovalni projekti pa vključujejo podjetništvo, kot širšo disciplino, podjetniško radovednost in ostale psihološke determinante podjetnikov, relacije med podjetništvom in gospodarsko rastjo, nezaposlenostjo, razvojem športa ipd.


KAKO RAZVITI SVOJO POSLOVNO IDEJO?


Predpogoj za uspešno podjetniško kariero je vedno dobro razdelana poslovna ideja. Pogledali si bomo, kako poiščemo poslovno priložnost, kako analiziramo panogo in kako si zastavimo poslanstvo, vizijo in cilje. Nadalje se bomo naučili, kako ocenimo potrebe in želje kupcev, kako izpostavimo konkurenčne prednosti in kako opredelimo trženjski splet. V nadaljevanju bomo predstavili tudi metode, s katerimi ocenimo prihodke in stroške, ki predstavljajo osnovo za finančne projekcije. Predavanje bo obogateno s primeri iz prakse.

 

 

PREDAVATELJ: doc. dr. Dario Berginc je doktoriral na Fakulteti za družbene vede s področja menedžerskih strategij, trenutno deluje kot višji predavatelj in koordinator projektov na GEA College. Je avtor in soavtor številnih izvirnih znanstvenih in strokovnih člankov s področja podjetništva in trženja. V svoji karieri je izdelal številne poslovne načrte in strategije trženja, vodil pa je tudi številne seminarje in praktične delavnice na temo poslovnega načrta in evropskih sredstev. Sodeloval je na različnih projektih, povezanih z usposabljanjem mladih na področju podjetništva.


 

KAKO PRIPRAVITI PREDSTAVITEV SVOJE IDEJE (PITCH)?


Pitch je kratka predstavitev podjetja, s katero se posameznik ali podjetje predstavi potencialnemu kupcu, dobavitelju, investitorjem, svojim sošolcem ali učitelju. Ker je za uspešno sodelovanje z dotičnimi poslovnimi deležniki izrednega pomena predstavitev poslovne ideje, se bomo v okviru delavnice posvetili načinu za pripravo uspešnega pitcha. V okviru praktične delavnice se bomo naučili priprave in strukture dobrega pitcha, da je hkrati dinamičen in zanimiv. Še posebej se bomo lotili priprave elevator pitcha, s katerim v zgolj eni minuti skušaš navdušiti občinstvo, ki te posluša..

PREDAVATELJICA: mag. Aleša Mihelič je komunikologinja in športnica, ki se navdušuje nad japonskim gledališčem kamishibai in cirkusom. Njena poslovna pot se je začela s trženjem, organizacijo in izvedbo različnih dogodkov, v različnih oglaševalskih agencijah pa je bila vodja projektov za večje naročnike. Trenutno sodeluje pri projektu SIO, kjer načrtuje, organizira in izvaja izobraževalne seminarje ter hkrati mentorira startup podjetja. Ukvarja pa se tudi z delavnicami pitchinga in poslovnimi igrami.

 


POSLOVNO-IZOBRAŽEVALNE IGRE


V uvodu boste spoznali, zakaj se ljudje igramo, od kod izvira kakšna igra in kaj so dobrobiti iger. Pri metodi igrifikacije gre za uporabo elementov, značilnosti, konceptov in načel iger v neigralnem kontekstu, pri čemer gre za prenos pozitivnih lastnosti iger, ki so za ljudi zabavni in posledično delujejo tako, da so judje bolj zavzeti za učenje ali aktivnost, ki jo izvajajo. In kaj ima igra skupnega s podjetništvom? Igrifikacija postaja pomembno orodje tudi v organizacijah in se uporablja predvsem na področju učenja, motiviranja in spodbujanja zavzetosti zaposlenih.

V zadnjem delu delavnice se bodo dijaki tudi sami preizkusili v igranju ene od zanimivih iger, kjer bodo v praksi na lastni koži izkusili, kaj pomeni tim, organizacija, povezanost, učenje in prilagajanje.

PREDAVATELJICA: mag. Aleša Mihelič je komunikologinja in športnica, ki se navdušuje nad japonskim gledališčem kamishibai in cirkusom. Njena poslovna pot se je začela s trženjem, organizacijo in izvedbo različnih dogodkov, v različnih oglaševalskih agencijah pa je bila vodja projektov za večje naročnike. Trenutno sodeluje pri projektu SIO, kjer načrtuje, organizira in izvaja izobraževalne seminarje ter hkrati mentorira startup podjetja. Ukvarja pa se tudi z delavnicami pitchinga in poslovnimi igrami.

Osebni Kontakt:

E-pošta:
Emanuela Eduard Muhič

Telefon: 01 5881 369

Faks: Emanuela.Eduard-Muhic@gea-college.si 

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial